Warianty produktów

 

Tworzenie grup wariantowych

Na stronie zarządzania produktami w panelu sprzedawcy zaznacz produkty, które chcesz połączyć w ofertę wariantową. Użyj dostępnych filtrów, aby znaleźć odpowiednie produkty. Następnie z listy rozwijanej na dole tabeli z produktami wybierz akcję "Utwórz grupę wariantową".

Pamiętaj, że:

 • wybrane produkty muszą znajdować się w tej samej kategorii,
 • jeden produkt może znajdować się tylko w jednej grupie wariantowej w tym samym momencie,
 • pojedyncza grupa wariantowa może zawierać od 2 do 100 produktów,
 • możesz wykorzystać produkty, które w danej chwili nie są dostępne do zakupu (np. mają stan magazynowy 0), w momencie gdy staną się dostępne, pojawią się do wyboru dla kupującego.

Przy produktach dodanych do grupy wariantowej w kolumnie status zostanie wyświetlony przycisk "W grupie wariantowej". Kliknięcie w niego wyświetli stronę edycji grupy wariantowej tego produktu.

 

Tworzenie grup wariantowych jest możliwe również na stronie zarządzania grupami wariantowymi.

Kliknij przycisk "Utwórz nową", który spowoduje utworzenie pustej grupy, a następnie dodaj produkty za pomocą wyszukiwarki produktów znajdującej się na dole tabeli z produktami. Wpisz nazwę lub jej część i kliknij w jeden z wyświetlonych wyników, aby dodać produkt. 

Edycja grupy wariantowej

Po wykonaniu akcji utworzenia grupy wariantowej nie jest ona jeszcze zapisana. W celu stworzenia poprawnej grupy należy nadać jej nazwę oraz nadać co najmniej 1 parametr, który wskaże na różnice pomiędzy wybranymi produktami. Parametr 2 jest opcjonalny. Wartości i ich kombinacje w obu parametrach muszą być unikalne, oznacza to że w grupie wariantowej nie mogą znaleźć się produkty, które:

 • w przypadku wybrania jednego parametru mają takie same wartości (lub takie same zdjęcia),
 • w przypadku wybrania dwóch parametrów mają takie same wartości (lub takie same zdjęcia) w obu parametrach.

Pole "Nazwa grupy wariantowej" jest wymagana i pozwala na łatwiejsze znalezienie grupy wariantowej podczas zarządzania ofertami. Nazwa ta nie będzie widoczna dla kupujących, jedynie w panelu sprzedawcy.

Każda grupa wariantowa może mieć 2 parametry, które wyróżniają produkty spośród siebie. Może to być wygląd produktu - aby pokazać miniatury produktów w grupie wariantowej wybierz w parametrze 1 "Kolor/Wzór". Następnie połącz ze sobą produkty o takich samym wyglądzie łącząc zdjęcia w kolumnie parametru 1. W tym celu kliknij przy jednym z produktów "Połącz produkty" a następnie "Dodaj" przy każdym, które ma taki sam wygląd. Kliknij "Zakończ" aby potwierdzić połączenie. Możesz rozłączyć produkty, jeżeli się pomylisz. 

Wówczas na stronie produktu kupujący będzie mógł wybrać podobne produkty w różnych wariantach kolorystycznych. Parametr ze zdjęciem może być wybrany tylko dla parametru 1. W tej kolumnie nigdy nie powinny pozostać produkty o takim samym zdjęciu/wyglądzie, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe wyświetlanie wariantów na stronie produktu. 

Oprócz zdjęć do tworzenia wariantów można wykorzystać atrybuty. Atrybuty są dostępne do wyboru zarówno w parametrze 1 jak i parametrze 2. Atrybuty do wyboru są zależne od kategorii, w której znajdują się produkty. Aby móc wybrać atrybut jako parametr grupy wariantowej, wszystkie produkty muszą mieć ten atrybut uzupełniony. Jeżeli podczas edycji grupy zauważysz, że któreś z produktów nie zawierają wartości atrybutów lub są błędne wpisane, możesz je ustawić za pomocą rozwijanych list z wartościami:

Nie wszystkie atrybuty mogą być wykorzystane do tworzenia wariantów.

Po wybraniu co najmniej 1 parametru zapisz zmiany, aby grupa została utworzona.

Możesz sterować widocznością oferty wariantowej na stronie produktu za pomocą pola "Pokaż ofertę wariantową w serwisie". Zaznacz je i zapisz, jeżeli chcesz aby klienci widzieli alternatywne produkty podczas oglądania oferty. 

Możesz usuwać produkty z grupy wariantowej klikając na krzyżyk w odpowiednim wierszu po prawej stronie tabeli. Następnie należy zapisać zmiany (bez tego produkt nie zostanie usunięty z grupy).

Dodawanie produktów do grupy wariantowej

W celu dodania produktów do grupy wariantowej zaznacz wybrane produkty na liście produktów w panelu sprzedawcy i wybierz akcję "Dodaj do grupy wariantowej" z listy rozwijanej na dole tabeli z listą produktów. Następnie wybierz grupę, do której chcesz dodać te produkty i sprawdź poprawność ustawień parametrów.

Dodawanie jest możliwe także z poziomu edycji grupy wariantowej za pomocą wyszukiwarki produktów. Możesz wybrać, czy chcesz szukać spośród produktów znajdujących się w kategorii do której przypisane są produkty już dodane do danej grupy wariantowej. Pamiętaj jednak, że grupa w której znajdują się produkty z różnych kategorii jest uznawana za nieprawidłową i nie zostanie wyświetlona na stronie produktu. Możesz jednak dodać produkty a potem zmienić ich kategorię w edycji produktu.

Zarządzanie grupami wariantowymi

W celu podejrzenia i zarządzania grupami wariantowymi należy wybrać z menu w panelu sprzedawcy Produkty > Grupy wariantowe. Na tej stronie można zobaczyć listę utworzonych grup wariantowych oraz informacje o nich: nazwę grupy, liczbę produktów znajdujących się w grupie (w tym liczbę produktów niedostępnych), wybrane parametry grupy oraz status.

W tym miejscu możesz dodawać i usuwać grupy, a także zarządzać ich widocznością w serwisie, o czym informuje status "włączona" lub "wyłączona". Aby grupa była widoczna musi być włączona (można to zrobić w edycji grupy lub za pomocą akcji na liście grup wariantowych), a także spełniać warunki poprawności. Poprawna grupa wariantowa:

 • zawiera od 2 do 100 produktów,
 • zawiera co najmniej 2 produkty dostępne do zakupu (aktywne),
 • zawiera produkty należące do 1 kategorii,
 • ma poprawnie zdefiniowany co najmniej 1 parametr,
 • zawiera produkty o unikalnej kombinacji wybranych parametrów.

Tworzenie grup wariantowych przez API

Od czwartej wersji API (v4) arena.pl pozwala na automatyczne tworzenie grup wariantowych na podstawie danych sklepu. Aby utworzyć grupy wariantowe należy w pierwszej kolejności przypisać do produktów kategorie i atrybuty a następnie utworzyć grupy wariantowe. Szczegóły zastosowania metod API znajdują się w dokumentacji:

https://arena.pl/api/

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 11