Warianty produktów

 

Tworzenie grup wariantowych

Na stronie zarządzania produktami w panelu sprzedawcy zaznacz produkty, które chcesz połączyć w ofertę wariantową. Użyj dostępnych filtrów, aby znaleźć odpowiednie produkty. Następnie z listy rozwijanej na dole tabeli z produktami wybierz akcję "Utwórz grupę wariantową".

Pamiętaj, że:

 • wybrane produkty muszą znajdować się w tej samej kategorii,
 • jeden produkt może znajdować się tylko w jednej grupie wariantowej w tym samym momencie,
 • pojedyncza grupa wariantowa może zawierać od 2 do 100 produktów,
 • możesz wykorzystać produkty, które w danej chwili nie są dostępne do zakupu (np. mają stan magazynowy 0), w momencie gdy staną się dostępne, pojawią się do wyboru dla kupującego.

Przy produktach dodanych do grupy wariantowej w kolumnie status zostanie wyświetlony przycisk "W grupie wariantowej". Kliknięcie w niego wyświetli stronę edycji grupy wariantowej tego produktu.

 

Tworzenie grup wariantowych jest możliwe również na stronie zarządzania grupami wariantowymi.

Kliknij przycisk "Utwórz nową", który spowoduje utworzenie pustej grupy, a następnie dodaj produkty za pomocą wyszukiwarki produktów znajdującej się na dole tabeli z produktami. Wpisz nazwę lub jej część i kliknij w jeden z wyświetlonych wyników, aby dodać produkt. 

Edycja grupy wariantowej

Po wykonaniu akcji utworzenia grupy wariantowej nie jest ona jeszcze zapisana. W celu stworzenia poprawnej grupy należy nadać jej nazwę oraz nadać co najmniej 1 parametr, który wskaże na różnice pomiędzy wybranymi produktami. Parametr 2 jest opcjonalny. Wartości i ich kombinacje w obu parametrach muszą być unikalne, oznacza to że w grupie wariantowej nie mogą znaleźć się produkty, które:

 • w przypadku wybrania jednego parametru mają takie same wartości (lub takie same zdjęcia),
 • w przypadku wybrania dwóch parametrów mają takie same wartości (lub takie same zdjęcia) w obu parametrach.

Pole "Nazwa grupy wariantowej" jest wymagana i pozwala na łatwiejsze znalezienie grupy wariantowej podczas zarządzania ofertami. Nazwa ta nie będzie widoczna dla kupujących, jedynie w panelu sprzedawcy.

Każda grupa wariantowa może mieć 2 parametry, które wyróżniają produkty spośród siebie. Może to być wygląd produktu - aby pokazać miniatury produktów w grupie wariantowej wybierz w parametrze 1 "Kolor/Wzór". Wówczas na stronie produktu kupujący będzie mógł wybrać podobne produkty w różnych wariantach kolorystycznych. Parametr ze zdjęciem może być wybrany tylko dla parametru 1.

Oprócz zdjęć do tworzenia wariantów można wykorzystać atrybuty. Atrybuty są dostępne do wyboru zarówno w parametrze 1 jak i parametrze 2. Atrybuty do wyboru są zależne od kategorii, w której znajdują się produkty. Aby móc wybrać atrybut jako parametr grupy wariantowej, wszystkie produkty muszą mieć ten atrybut uzupełniony. Jeżeli podczas edycji grupy zauważysz, że któreś z produktów nie zawierają wartości atrybutów lub są błędne wpisane, możesz je ustawić klikając "Edytuj produkt" pod nazwą produktu.

Nie wszystkie atrybuty mogą być wykorzystane do tworzenia wariantów.

Po wybraniu co najmniej 1 parametru zapisz zmiany, aby grupa została utworzona.

Możesz sterować widocznością oferty wariantowej na stronie produktu za pomocą pola "Pokaż ofertę wariantową w serwisie". Zaznacz je i zapisz, jeżeli chcesz aby klienci widzieli alternatywne produkty podczas oglądania oferty. 

Możesz usuwać produkty z grupy wariantowej klikając na krzyżyk w odpowiednim wierszu po prawej stronie tabeli. Następnie należy zapisać zmiany (bez tego produkt nie zostanie usunięty z grupy).

Dodawanie produktów do grupy wariantowej

W celu dodania produktów do grupy wariantowej zaznacz wybrane produkty na liście produktów w panelu sprzedawcy i wybierz akcję "Dodaj do grupy wariantowej" z listy rozwijanej na dole tabeli z listą produktów. Następnie wybierz grupę, do której chcesz dodać te produkty i sprawdź poprawność ustawień parametrów.

Dodawanie jest możliwe także z poziomu edycji grupy wariantowej za pomocą wyszukiwarki produktów. Możesz wybrać, czy chcesz szukać spośród produktów znajdujących się w kategorii do której przypisane są produkty już dodane do danej grupy wariantowej. Pamiętaj jednak, że grupa w której znajdują się produkty z różnych kategorii jest uznawana za nieprawidłową i nie zostanie wyświetlona na stronie produktu. Możesz jednak dodać produkty a potem zmienić ich kategorię w edycji produktu.

Zarządzanie grupami wariantowymi

W celu podejrzenia i zarządzania grupami wariantowymi należy wybrać z menu w panelu sprzedawcy Produkty > Grupy wariantowe. Na tej stronie można zobaczyć listę utworzonych grup wariantowych oraz informacje o nich: nazwę grupy, liczbę produktów znajdujących się w grupie (w tym liczbę produktów niedostępnych), wybrane parametry grupy oraz status.

W tym miejscu możesz dodawać i usuwać grupy, a także zarządzać ich widocznością w serwisie, o czym informuje status "włączona" lub "wyłączona". Aby grupa była widoczna musi być włączona (można to zrobić w edycji grupy lub za pomocą akcji na liście grup wariantowych), a także spełniać warunki poprawności. Poprawna grupa wariantowa:

 • zawiera od 2 do 100 produktów,
 • zawiera co najmniej 2 produkty dostępne do zakupu (aktywne),
 • zawiera produkty należące do 1 kategorii,
 • ma poprawnie zdefiniowany co najmniej 1 parametr,
 • zawiera produkty o unikalnej kombinacji wybranych parametrów.