Cenniki dostawy

Każdy produkt musi mieć przypisany cennik, aby pojawił się w serwisie i był dostępny do zakupu.

Uzupełnienie cenników jest istotne, aby produkty w sklepie nadal były widoczne w serwisie w momencie trwałego wyłączenia dotychczasowego systemu.

Tworzenie cenników dostawy

Tworzenie cenników jest możliwe w Panelu Sprzedawcy, w zakładce Metody dostawy>Cenniki dostaw. W celu utworzenia cennika kliknij przycisk „Dodaj nowy cennik”.

Na ekranie tworzenia cennika należy w pierwszej kolejności nadać mu nazwę. Nazwa cennika jest dowolna i nie będzie widoczna poza Panelem Sprzedawcy. Nazwa pozwala na jego łatwiejsze znalezienie na liście cenników oraz przy przypisywaniu cenników do produktów, dlatego warto nazwać go według własnych preferencji, np. „Małe akcesoria” lub „Duży gabaryt”.

 

W drugiej kolejności należy wybrać z listy metod dostawy te, które powinny być oferowane przy zakupie produktów z tym cennikiem. Zaznacz opcję dostawy, którą chcesz udostępnić w ramach tego cennika za pomocą pola wyboru w tabeli.

Po oznaczeniu wybranej metody pola szczegółów dostawy staną się dostępne. Należy uzupełnić je według preferencji:

 • Koszt przesyłki – podstawowy koszt przesyłki 1 sztuki towaru
 • Koszt kolejnej sztuki – koszt każdej dodatkowej sztuki towaru w ramach 1 tej samej paczki. Jeżeli wysyłka kolejnych sztuk nie kosztuje więcej niż podstawowy koszt przesyłki, możesz wpisać w tym polu 0.
 • Liczba sztuk w paczce – maksymalna liczba sztuk mieszczących się w 1 paczce. Wpisanie liczby 0 spowoduje ustawienie braku limitu sztuk w ramach paczki.

Przykłady działania cenników:

Ustawiając koszt przesyłki 8zł, koszt kolejnej sztuki 1,5zł oraz liczbę sztuk w paczce 4, kupujący zapłaci za produkty na zasadzie następującego wyliczenia:

 • 1 sztuka – 8zł
 • 3 sztuki – 8zł + 2 x 1,5zł za kolejne sztuki = 11 zł
 • 5 sztuk – 8zł + 3 x 1,5 zł za kolejne sztuki + 8 zł na kolejną paczkę = 20,5 zł (ponieważ limit wynosi 4, więc 5-ta sztuka rozpoczyna nową paczkę).

 

Tworząc cennik możesz zaznaczyć dowolną liczbę metod dostawy.

Przesyłka kurierska

Wybierając przesyłkę kurierską możesz wybrać z rozwijanej listy nazwę przewoźnika. Informacja ta będzie dostępna dla kupującego podczas zakupów.

Odbiór osobisty

W przypadku wybrania odbioru osobistego należy określić punkty odbioru dostępne dla produktów z tym cennikiem.

Po uzupełnieniu informacji o dostawie należy kliknąć przycisk "Zapisz cennik dostaw". 

Zarządzanie cennikami dostawy

Po utworzeniu cenników w zakładce "Cenniki dostaw" możesz podejrzeć swoje cenniki oraz edytować je. W kolumnie "metody dostawy" możesz szybko sprawdzić jakie metody dostawy zostały w nim włączone. W kolumnie "Produkty z tym cennikiem" wyświetla się liczba produktów przypisana do danego cennika. Po kliknięciu na liczbę zostanie wyświetlona lista produktów przypisana do tego cennika, co pozwoli na łatwe przepisywanie ich do innego cennika.

Usuwanie cenników

Usuwanie cenników jest możliwe za pomocą przycisku "usuń" w kolumnie AKCJE w zakładce "Cenniki dostawy". Jeżeli usuwany cennik nie ma przypisanych produktów jego usunięcie wymaga jedynie potwierdzenia.

W przypadku, gdy jednak cennik jest przypisany do produktów możesz wybrać co należy z nimi zrobić:

 1. Możesz usunąć cennik i pozostawić podpięte do niego produkty bez cennika. Ta akcja spowoduje wyłączenie produktów w serwisie do czasu przypisania im nowego cennika.
 2. Możesz wybrać inny cennik, do którego produkty powinny zostać przypisane. Spowoduje to automatyczne przypisanie ich do wybranego cennika.

 

Przypisywanie cenników do produktów

Każdy produkt powinien mieć przypisany cennik dostawy, aby był widoczny w serwisie arena.pl. Jeden produkt może mieć przypisany tylko jeden cennik dostawy, ale cennik może być przypisany do wielu produktów. Przypisanie cennika jest możliwe na 2 sposoby:

Tworzenie i edycja produktu

Podczas edycji produktu lub tworzenia nowego można wybrać pozycję z listy uprzednio przygotowanych cenników, a następnie zapisać zmiany.

 

Przypisywanie cenników na liście produktów

W celu grupowego przypisania cennika do produktów należy w Panelu Sprzedawcy otworzyć zakładkę Produkty>Zarządzanie, a następnie na liście produktów zaznaczyć wybrane pozycje i wykorzystać Akcje, znajdujące się na dole tabeli z produktami. 

Akcja "Przypisz cenniki dostaw" spowoduje pojawienie się okna wyboru cennika. Wybierz cennik z listy zdefiniowanych cenników oraz kliknij "Zapisz". Wykonanie tej akcji spowoduje przypisanie tego cennika do zaznaczonych wcześniej produktów.

 

Filtrowanie listy produktów według przypisanych cenników

Lista produktów zawiera filtr pozwalający na wyświetlanie produktów według ustawień cenników.

Aby zobaczyć listę produktów przypisanych do wybranego cennika wybierz z listy jego nazwę oraz kliknij "Filtruj". Możesz również zobaczyć produkty z przypisanymi lub nieprzypisanymi cennikami wybierając odpowiednią opcję. Produkty z nieprzypisanymi cennikami nie będą dostępne do zakupu przez Kupujących w serwisie arena.pl. 

Ustawienia dostawy

W zakładce Metody dostawy>Ustawienia dostawy znajdują się dodatkowe ustawienia dotyczące cenników dostawy.

Darmowa dostawa

W tym miejscu można określić próg kwotowy wartości zamówienia, od którego sklep oferuje darmową wysyłkę.

W celu uruchomienia promocji należy zaznaczyć pole „Oferuję darmową dostawę od progu kwotowego”, wpisać kwotę oraz zapisać ustawienia na dole ekranu.

Po uruchomieniu tej opcji Kupujący dla produktów w koszyku powyżej wskazanej kwoty może wybrać dowolną metodę dostawy dostępną dla tych produktów, a koszty wysyłki nie zostaną dodane do wartości zamówienia. Ustawienie to dotyczy całego sklepu i nie ma możliwości wyłączenia wybranych produktów z promocji.

Łączenie cenników

Łączenie cenników pozwala określić, w jaki sposób mają być określane koszty dostawy dla wspólnych metod dostawy w różnych cennikach. Oznacza to, że Kupujący, który doda do koszyka produkty, które mają przypisane różne cenniki będzie mógł wybrać spośród metod dostaw wspólnych dla tych cenników.

Istnieją trzy opcje określania ceny wysyłki w przypadku zamówienia produktów z różnymi cennikami:

 

Jeżeli kupujący wybrał przedmioty o różnych cennikach przyjmij:

 • kwotę dostawy równą najwyższemu kosztowi wybranej metody dostawy

Oznacza to, że w przypadku gdy produkty mają różne cenniki Kupujący zobaczy w koszyku ceny z najdroższego cennika (dotyczy to również kosztów kolejnej sztuki i liczby sztuk w paczce)

 • kwotę dostawy równą najniższemu kosztowi wybranej metody dostawy

Oznacza to, że w przypadku gdy produkty mają różne cenniki Kupujący zobaczy w koszyku ceny z najtańszego cennika (dotyczy to również kosztów kolejnej sztuki i liczby sztuk w paczce)

 • sumę kosztów dostawy - przesyłki zostaną nadane osobno

Jeżeli nie chcesz, aby cenniki były łączone, ponieważ produkty z różnych cenników będą nadawane osobno możesz również wybrać powyższą opcję. W tym przypadku cenniki nigdy nie zostaną połączone. Jeżeli produkty z jednego zamówienia wysyłane są wspólnie nie zalecamy wyboru tej opcji ponieważ może ona spowodować znaczne zawyżanie kosztów dostawy w porównaniu do faktycznych cen. Wysokie koszty dostawy w koszyku bardzo często zniechęcają Kupujących do dokończenia zakupu.

Po wyborze preferowanych ustawień łączenia cenników należy kliknąć przycisk „Zapisz” w celu zapamiętania wyboru.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 11