Tworzenie Wariantów

Obserwuj

DODANIE PRODUKTU PROSTEGO

Pamiętaj, aby przed dodaniem produktu, utworzyć Grupę Atrybutów. Instrukcję jak utworzyć Grupę Atrybutów znajdziesz tutaj.

PRODUKT PROSTY - wariant

Po utworzeniu Grupy Wariantów przechodzimy do tworzenia produktu. W pierwszej kolejności tworzymy produkty PROSTE ("dzieci"), które są naszymi wariantami produktu. Zakładając, że posiadamy w ofercie 3 rodzaje kolorów produktu, to dodajemy 3 produkty Proste, jeśli każdy z 3 kolorów ma 4 różne rozmiary, to trzeba stworzyć 12 produktów Prostych.

Rozpoczynając dodawanie produktu prostego, należy wybrać zakładkę Produkty, a następnie Dodaj i przejść do 7 kroków edycji.

W pierwszym kroku wybieramy Grupę Atrybutów, którą wcześniej zdefiniowaliśmy oraz typ produktu Produkt Prosty. (Zobacz jak utworzyć Grupę Atrybutów). 

Opcję Zapisz dane produktu wybieramy po ukończeniu całego procesu dodawania produktu (7 etapów)! Aby przejść do kolejnego etapu należy wybrać odpowiednią zakładkę.


W etapie Zdjęcia pamiętaj o wybraniu miniatury, jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wstawiasz więcej niż jedno zdjęcie.


W etapie Kategorie zaznacz czarną kropką przynależność produktu do odpowiedniej kategorii.

 

 

W ostatnim kroku definiujemy stworzone w Grupie atrybuty. Pola do uzupełnienia, które pojawiają się w tym kroku wynikają bezpośrednio z pól zdefiniowanych w Grupie Atrybutów, którą przypisaliśmy do produktu w jednym kroku.

Uwaga! Wprowadzamy tylko po jednej wartości w każdym z okien.  

Po zapisaniu produkt pojawi się na liście.
PRODUKT KONFIGUROWALNY (“rodzic”)

Produkt Konfigurowalny jest produktem, który będzie łączył wszystkie warianty i będzie się wyświetlał na listingu. Produkt Konfigurowalny nie jest wariantem i nie przypisujemy mu atrybutów!

WAŻNE!!!  Jeśli produkt Konfigurowalny nie będzie powiązany z produktami Prostymi, to nie pojawi się na listingu.

Po utworzeniu produktów Prostych (wariantów), należy stworzyć produkt Konfigurowalny, który połączy wszystkie warianty w jedną ofertę. Aby utworzyć produkt, w zakładce Produkty wybieramy Dodaj Nowy.

W pierwszym kroku wybieramy naszą grupę atrybutów (taka sama jak przy produktach Prostych, które będziemy dowiązywać) i wybieramy Typ produktu - w tym przypadku Produkt Konfigurowalny.

 

 
W ostatnim kroku przypisujemy produkty Proste (warianty) zgodnie z ich nazwą podawaną przy 2 kroku.

Po wprowadzeniu wszystkich nazw produktów Prostych wybieramy Zapisz i zamknij.

Na karcie Produktu będą widoczne warianty jakie podpięliśmy, czyli w tym przypadku kolor oraz rozmiar.  Na karcie produktu, po kliknięciu na miniaturę z wybranym kolorem, podmieniają się:

  • nazwa,
  • opis,
  • cena produktu (wariantu), o ile te dane w ramach wariantów się różniły.

 

Ważne!!! Przed dodaniem produktu do koszyka, Kupujący musi wybrać zdefiniowane warianty (w tym przypadku kolor i rozmiar) danego produktu z karty produktu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe dodanie produktu do koszyka.


Oparte na technologii Zendesk