Przypisywanie metod dostawy do produktów

Obserwuj

Każdy produkt musi mieć przypisaną metodę wysyłki, aby pojawił się na listingu oraz aby Kupujący mógł go dodać do koszyka. Są dwie możliwości przypisywania metod dostaw: jawne i niejawne.

NIEJAWNE PRZYPISYWANIE METOD DOSTAWY DO PRODUKTÓW

Jeśli posiadasz w sklepie produkty bez zdefiniowanej wagi, o wadze równej 0, wówczas możesz zaznaczyć opcję Przypisz do produktów o wadze równej 0. Wybranie tej komendy spowoduje, iż metody dostawy przypiszą się globalnie (automatycznie) do wszystkich produktów.

Pamiętaj! Po przypisaniu metod dostawy globalnie (automatycznie) do grupy ofert, możesz później - dla wybranych produktów - ręcznie zmienić lub dodać metody dostawy.

 

JAWNE PRZYPISYWANIE METOD DOSTAWY DO PRODUKTÓW 

W zakładce Produkty są dostępne filtry, które ułatwią wyszukanie konkretnego produktu, takie jak:

  • nazwa produktu,
  • status produktu (aktywny, nieaktywny),
  • metody dostawy (przypisane, nieprzypisane),
  • ilość (przedział od-do),
  • waga.

Przypisanie metod wysyłki dla wielu produktów jednocześnie jest dostępne po zaznaczeniu szarego checkboxu wszystkie, bądź widoczne i wybraniu komendy Przypisz metody wysyłki z listy znajdującej się poniżej tabeli.

Spośród wprowadzonych metod dostawy, wybierz grupę cenową do której chcesz przypisać produkty, a następnie kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz przypisać metodę wysyłki dla wybranych produktów wówczas zaznacz biały checkbox znajdujący się po lewej stronie produktu, a następnie zejdź poniżej tabeli i z listy rozwijanej “Akcje”, wybierz Przypisz metody wysyłki.

Jawnie można również przypisać metody dostawy w edycji produktu (Produkty/Zarządzaj/Wybrany Produkt/ Edycja) w zakładce Magazyn i klikając przycisk Zapisz dane produktu.

Przypisywanie jawne (ręczne) metody wysyłki do produktu, jest nadrzędne wobec niejawnego (globalnego, automatycznego).