Przypisywanie metod dostawy do produktów

! Poniższa instrukcja dotyczy obecnie obowiązującego systemu metod dostawy, który jednak wkrótce zostanie zastąpiony nowym systemem cenników dostawy. Po wprowadzeniu nowego rozwiązania dotychczasowy system metod dostawy zostanie wyłączony i nie będzie obowiązywał w serwisie arena.pl.

ZOBACZ INFORMACJE O CENNIKACH DOSTAWY

 

Każdy produkt musi mieć przypisaną metodę wysyłki, aby pojawił się na listingu oraz aby Kupujący mógł go dodać do koszyka. Są dwie możliwości przypisywania metod dostaw: jawne i niejawne.

NIEJAWNE PRZYPISYWANIE METOD DOSTAWY DO PRODUKTÓW

Jeśli posiadasz w sklepie produkty bez zdefiniowanej wagi, o wadze równej 0, wówczas możesz zaznaczyć opcję Przypisz do produktów o wadze równej 0. Wybranie tej komendy spowoduje, iż metody dostawy przypiszą się globalnie (automatycznie) do wszystkich produktów.

Pamiętaj! Po przypisaniu metod dostawy globalnie (automatycznie) do grupy ofert, możesz później - dla wybranych produktów - ręcznie zmienić lub dodać metody dostawy.

 

JAWNE PRZYPISYWANIE METOD DOSTAWY DO PRODUKTÓW 

W zakładce Produkty są dostępne filtry, które ułatwią wyszukanie konkretnego produktu, takie jak:

  • nazwa produktu,
  • status produktu (aktywny, nieaktywny),
  • metody dostawy (przypisane, nieprzypisane),
  • ilość (przedział od-do),
  • waga.

Przypisanie metod wysyłki dla wielu produktów jednocześnie jest dostępne po zaznaczeniu szarego checkboxu wszystkie, bądź widoczne i wybraniu komendy Przypisz metody wysyłki z listy znajdującej się poniżej tabeli.

Spośród wprowadzonych metod dostawy, wybierz grupę cenową do której chcesz przypisać produkty, a następnie kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz przypisać metodę wysyłki dla wybranych produktów wówczas zaznacz biały checkbox znajdujący się po lewej stronie produktu, a następnie zejdź poniżej tabeli i z listy rozwijanej “Akcje”, wybierz Przypisz metody wysyłki.

Jawnie można również przypisać metody dostawy w edycji produktu (Produkty/Zarządzaj/Wybrany Produkt/ Edycja) w zakładce Magazyn i klikając przycisk Zapisz dane produktu.

Przypisywanie jawne (ręczne) metody wysyłki do produktu, jest nadrzędne wobec niejawnego (globalnego, automatycznego).