Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy obowiązujące do 24.02.2015.

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Użytkownik w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Administratorem poprzez utworzenie konta w arena.pl, może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem wskazanego wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w arena.pl, lub tradycyjną na adres Administratora. Możliwe jest skorzystanie z wzoru pisma dostępnego poniżej.

Jednakże prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który podjął czynności w ramach arena.pl, wskutek których Administrator wykonał w pełni usługę, w szczególności, jeżeli Użytkownik wystawił Towar (art. 5 Regulaminu arena.pl) lub przyjął ofertę (art. 6 Regulaminu arena.pl).

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


________________
Imię, nazwisko albo nazwa (firma)
________________
Adres e-mail

Arena.pl sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 33
60–837 Poznań
pomoc@arena.pl


Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach arena.pl zawartej dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nie skorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.____________________
/czytelny podpis/

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0