Polityka przerw technicznych obowiązująca do 24.02.2015.

1. Prawidłowe funkcjonowanie arena.pl wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Administrator każdorazowo będzie informował Użytkowników na głównej stronie arena.pl oraz w indywidualnych profilach Użytkowników w zakładce „Aktualności”, o terminie i długości trwania przerwy z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych przerwy te będą planowane na okres nie dłuższy niż 12 godzin i będą przypadały w porze nocnej.

2. Mimo dołożenia należytej staranności Administrator nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu arena.pl.

3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług arena.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich Użytkowników.

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem arena.pl.

5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych Administrator będzie na bieżąco przekazywał na głównej stronie arena.pl.

6. Decyzje o ewentualnych zwrotach opłat związanych z przerwami, awariami i błędami technicznymi Administrator będzie podejmował indywidualnie, na umotywowany i uzasadniony wniosek Użytkownika, po zakończeniu przerwy, usunięciu awarii lub błędu technicznego, uwzględniając rodzaj i długość trwania zakłóceń oraz zakres ich negatywnych skutków dla Użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0