Integracja arena.pl z PrestaShop (API)

Integracja za pomocą API PrestaShop to dwustronny sposób komunikacji między platformą arena.pl, a sklepem internetowym. Moduł integracyjny umożliwia m.in.:

- automatyczne przesłanie oferty sklepu internetowego do panelu sprzedawcy arena.pl,

- pobieranie zamówień złożonych za pośrednictwem arena.pl do panelu sklepu PrestaShop, 

- regularna i częsta aktualizacja danych o produkcie, w tym cen i stanów magazynowych,

- wysyłanie informacji o zmianie statusu zamówienia w sklepie do arena.pl,

- automatyczne przypisywanie cenników dostawy

- dodawanie  produktów do grup wariantowych,

- mapowanie kategorii i atrybutów.

 

Jak pobrać moduł?

Integracja API PrestaShop z arena.pl jest zupełnie darmowa. Moduł integracyjny jest dostępny do pobranie na stronie twórców:

http://pl.seigi.eu/module/seigiarenapl.html

 

Aktualizacja modułu do wersji 3.0.6 - nowe mapowanie

najnowsza wersja modułu integracyjnego arena.pl dla Prestashop jest już dostępna.

Moduł w wersji 3.0.6. to:

 • dodanie możliwości szablonowania opisu produktu
 • nowe mapowanie Kategorii
 • nowe mapowanie Cech
 • nowe mapowanie Atrybutów
 • nowe mapowanie Producentów
 • poprawienie logowania
 • zmieniono w API dla nowych metod dostawy
 • poprawiony eksport wag dla produktów i atrybutów
 • poprawione przypisywanie kurierów do zamówień podczas importu
 • skrócona lista do mapowania metod dostaw do sklepu
 • poprawiono aktualizację stanów zamówień
 • dodanie ID zamówienia do logów
 • poprawienie importu produktów
 • nowe opcje do blokowania aktualizacji opisu, dostępności i ceny

Jak poprawnie uruchomić nową wersję modułu?

 1. uzupełnij cenniki dostawy w panelu sprzedawcy arena.pl,
 2. zaktualizuj moduł do najnowszej wersji na liście modułów w panelu PrestaShop,
 3. skonfiguruj ustawienia przypisywania cenników oraz mapowania kurierów w module,
 4. sprawdź, czy cenniki są prawidłowo przypisane do produktów w panelu arena.pl,
 5. aktywuj cenniki w arena.pl.

W przypadku problemów z działaniem modułu wybierz opcję “wyczyść” w opcjach dostępnych na liście zainstalowanych modułów w panelu PrestaShop. Następnie ustaw konfigurację modułu od początku. Wyczyszczenie ustawień modułu nie usunie wcześniejszych powiązań produktów i zamówień z arena.pl.

 

Instrukcja obsługi modułu wersja 3.0.6

Pobierz i zainstaluj moduł integracji w swoim sklepie PrestaShop.

http://pl.seigi.eu/module/seigiarenapl.html


1. Ustawienia modułu

Naciśnij przycisk "Konfiguruj" na module Integracja z API arena.pl.

1.jpg

2. Autoryzacja połączenia z arena.pl

Skopiuj z Panelu Sprzedawcy arena.pl z zakładki Ustawienia sklepu/API login sklepu wraz z unikalnym kluczem API i wklej je do opcji konfiguracji modułu. Następnie określ datę początkową, od której mają być pobierane zamówienia.

Zrzut_ekranu_2018-10-11_o_11.14.20.png 

3. Konfiguracja działania modułu

Przejdź przez kolejne sekcje ustawień, m.in.: wyboru metody zarządzania magazynem, opcje eksportu opisu, wyboru cennika, modyfikatora wagi, pomijania określonych rodzajów produktów, ustawienia domyślnej dostępności, mapowania kategorii i wariantowania oferty. Przy każdej opcji konfiguracyjnej umieszczone są podpowiedzi, które dokładniej wyjaśniają jej zastosowanie.

Zrzut_ekranu_2018-10-11_o_10.39.46.png 

Nowy system ustawień dla mapowania i wariantowania produktów

Pozwala ON na włączenie mapowania kategorii. Łączy się to z przypisywaniem kategorii podczas eksportu do Arena.pl. Wariantowanie oferty pozwala na wyświetlenie produktów w serwisie Arena.pl już w grupach wariantowych. Wymaga to włączenia opcji mapowania kategorii po stronie modułu. Przy każdej opcji konfiguracyjnej umieszczone są podpowiedzi, które dokładniej wyjaśniają jej zastosowanie.

pasted_image_0.png

4. Ustawienia synchronizacji

Na samym końcu konfiguracji dostępne są linki CRON, które automatyzują synchronizację produktów oraz zamówień. Dwa pierwsze obejmują obsługę podstawową, dwa ostatnie są opcją zaawansowaną.

Zrzut_ekranu_2018-10-11_o_11.04.44.png

5. Mapowanie

Przejdź do zakładki arena.pl -> Mapowania. W tym miejscu przyporządkuj statusy zamówień w Twoim sklepie do statusów zamówień arena.pl. Następnie masz możliwość zmapowania sposobów wysyłki w ramach cenników arena.pl do przewoźników w PrestaShop – jest to niezbędne dla prawidłowego przekazywania danych o metodach dostawy podczas importu zamówień.

6.jpg

  

Zakładka Arena.pl > Mapowanie Kategorii.

W tym miejscu przyporządkuj statusy kategorii z Twojego sklepu do kategorii, jakie występują w Arena.pl, wtedy po synchronizacji produktów z Arena.pl będziesz już miał przypisane kategorie w Panelu Sprzedawcy.

Ustawienie tego będzie wymagane jeżeli wcześniej włączyłeś opcję “Wariantowanie oferty”.

pasted_image_0__1_.png

Zakładka Arena.pl > Mapowanie Atrybutów. W tym miejscu przyporządkuj wartości atrybutów z Twojego sklepu do atrybutów występujących na Arena.pl.

Kliknij “Mapowanie”, do jakich wartości atrybutu chcesz przypisać wartości z Arena.pl.

pasted_image_0__2_.png

W następnym kroku będziesz już w mógł zmapować wartości atrybutu do występujących w serwisie Arena.pl. Pozwala to na prawidłową synchronizację i wystawienie oferty, jeżeli wcześniej wybrałeś wariantowanie produktów.

pasted_image_0__3_.png

Ważne, jeżeli produkt w grupie wariantowej ma się prawidłowo synchronizować i wyświetlać na Arena.pl musi miec zmapowaną kategorię oraz przypisane i zmapowane wartości wszystkich atrybutów, które występują w danej kategorii w Arena.pl.

 

6. Ustawienia eksportu i przypisywanie cenników

Następnie w Ustawieniach eksportu kategorii ustal, które kategorie mają zostać zsynchronizowane z arena.pl, a które chciałbyś pominąć. Możesz też ustawić automatyczne przydzielanie cenników według wag lub cen. Warunkiem działania tej opcji jest dokonanie konfiguracji Wyboru cennika (Nawigacja -> Konfiguracja) oraz wcześniejsze utworzenie i wypełnienie cenników w Panelu Sprzedawcy w serwisie arena.pl.

7.jpg

7. Wyłączenie produktu z synchornizacji

Jeżeli nie chcesz przesyłać informacji o konkretnym produkcie, wejdź w jego edycję, a następnie w zakładkę "Integracja z API Arena.pl" i zmień ustawienie na "Wymuś blokadę eksportu produktu Arena.pl".

8.jpg

8. Uruchomienie synchronizacji produktów

Przejdź do zakładki Arena.pl -> Synchronizacja i kliknij "Synchronizuj Wszystkie Produkty i Atrybuty". W trakcie synchronizacji będą pojawiać się komunikaty dotyczące kolejnych produktów oraz ewentualne błędy eksportu. 

Uruchomienie_synchronizacji_produkt_w.png

9. Synchronizacja zmian w produktach

Po dodaniu kolejnego produktu/produktów do Prestashop dokonaj ponownej synchronizacji. W zakładce Arena.pl -> Synchronizacja kliknij na "Synchronizuj Oczekujące" - wtedy zsynchronizowane zostaną tylko nowo dodane produkty i ich ustawienia. Inną możliwością jest dokonanie ponownie całej synchronizacji - aby tego dokonać naciśnij przycisk "Synchronizuj Wszystkie Produkty i Atrybuty". Po synchronizacji produkty stają się widoczne w Panelu sprzedawcy arena.pl, w zakładce Produkty. Produkty, które w panelu sklepu mają dodane kombinacje, zostaną rozdzielone. Dla każdej kombinacji produktu zostanie utworzony osobny produkt w panelu arena.pl

Synchronizacja_zmian_w_produktach.png

10. Synchronizacja zamówień

W celu synchronizacji zamówień przejdź do zakładki Arena.pl -> Synchronizacja i kliknij "Synchronizuj zamówienia". Zakupy dokonane w sklepie na platformie arena.pl staną się widoczne w zakładce Zamówienia -> Zamówienia w sklepie PrestaShop. Zmiany statusu obsługi zamówienia będą synchronizowane pomiędzy sklepem a platformą.

 Synchronizacja_zam_wie_.png

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 13