Panel Sprzedawcy

Panel Sprzedawcy

Po zalogowaniu się do swojego konta Sprzedawca ma dostęp do menu widocznego po lewej stronie strony. Jeśli Sprzedający posiada kilka Sklepów, może przechodzić swobodnie pomiędzy nimi. W tym celu wystarczy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni Sklep, strona przeładuje się automatycznie.

ps1.png

Zamówienia

W tej zakładce dostępne są wszystkie zamówienia złożone przez Kupujących. Sprzedawca ma możliwość dowolnego filtrowania i wyszukiwania poszczególnych zamówień. W tym celu należy rozwinąć opcję Filtrowanie, ustawić odpowiednie parametry wyszukiwania, na końcu kliknąć Filtruj.

Poniżej znajduje się listing zamówień, w którym Sprzedawca może śledzić swoje zamówienia oraz wejść w szczegóły każdego z nich (wystarczy kliknąć na Zobacz szczegóły zamówienia lub na numer zamówienia).

W tym panelu Sprzedawca ma dostęp do następujących informacji:

 • Numer zamówienia - każde zamówienie ma swój unikalny numer, dzięki czemu można łatwo je zidentyfikować i odszukać;
 • Dane Kupującego - Sprzedawca ma wgląd w podane przez Kupującego dane, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy;
 • Wiadomość od Kupującego - wyświetli się wyłącznie w przypadku wpisania wiadomości przez Kupującego;
 • Nazwa produktu wraz z linkiem do oferty;
 • Podsumowanie zamówienia - uwzględniające cenę jednostkową za 1 sztukę towaru oraz ilość zakupionego towaru przez Klienta;
 • Szczegóły dostawy - np. sposób, koszt oraz adres dostawy;
 • Status przesyłki - status przesyłki określa Sprzedawca. Do wyboru jest 5 opcji: Przetwarzanie, W realizacji, Wysłane, Doręczono, Anulowano, Gotowe do odbioru, Zwrot, Reklamacja. Status przesyłki należy aktualizować na bieżąco. W przypadku zmiany statusu przesyłki po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć Zapisz. Kupujący będzie widział najnowszy status przesyłki wprowadzony przez Sprzedającego;
 • Numer przesyłki - w tym miejscu można wpisać numer listu przewozowego po nadaniu paczki. Po zmianie Kupujący w swoim profilu zobaczy aktualny numer przesyłki;
 • Sposób płatności - Sprzedający w panelu może sprawdzić także, jaką formę płatności wybrał Kupujący (PayU, Przelewy24.pl, PolCard, Raty Santander lub płatność przy odbiorze);
 • Podsumowanie kosztów uwzględniające koszt całego zamówienia oraz koszty przesyłki.

Finanse

Po kliknięciu na Finanse rozwinie się lista zawierająca następujące elementy: Rachunek, Faktury, Visa/Mastercard - rejestracjaKody rabatowe.

 • Rachunek: na tej podstronie Sprzedawca posiada podgląd do stanu konta w arena.pl z dokładną informacją na temat:
  • prowizji naliczanych za sprzedaż poszczególnych towarów,
  • wyróżniania ofert i promowania ich,
  • comiesięcznych faktur,
  • szczegółów sprzedaży oraz poszczególnych zamówień.

Sprzedawca może filtrować prowizje wg wybranych przez siebie dat. Dodatkowo na tej podstronie Sprzedawca ma możliwość wystąpienia o zwrot prowizji za niezrealizowane zamówienie. Dokładne informacje na temat wniosków o zwrot prowizji dostępne są tutaj

 • Faktury: tu Sprzedawca ma podgląd do wystawionych przez arena.pl faktur VAT - dla wszystkich Sklepów utworzonych w serwisie. Każdą z faktur można pobrać. Dodatkowo przy każdej fakturze podane są jej podstawowe dane: data wystawienia, termin płatności, numer dokumentu, kwota brutto oraz status płatności. Sklep do dyspozycji ma także wygodną wyszukiwarkę oraz filtry ułatwiające pracę.
  • Faktury wystawiane są w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego;
  • Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy;
  • Termin płatności faktury to 7 dni od daty wystawienia faktury - termin płatności uwzględniony jest także na fakturze;
  • Statusy płatności faktur w Panelu Sprzedawcy aktualizowane są kilka razy w miesiącu.    
 • Visa/Mastercard - rejestracja - w tym miejscu Sprzedawca uzupełnia dane, jeśli chciałby udostępnić Kupującym możliwość płatności kartą w swoim sklepie na arena.pl. W celu uruchomienia płatności, należy przejść pozytywną weryfikację oraz wykonać przelew weryfikacyjny na kwotę 1,00 zł.
 • Kody rabatowe - zakładka obecnie nie używana, w przeszłości pozwalała na rozliczanie faktur za zakupy przy użyciu kodów rabatowych.

Produkty

Czwarta pozycja z menu bocznego w Panelu Sprzedawcy umożliwia dodawanie produktów do sklepu bezpośrednio przez Panel.

 • Nazwa - w pierwszej kolejności należy wpisać nazwę produktu. Rekomendujemy, aby nazwa produktu zawierała nie więcej niż 70 znaków, sugerujemy unikania użycia WIELKICH LITER, które osłabiają wyniki działań marketingowych prowadzonych przez sieci reklamowe.
 • Opis w opisie należy zamieścić pełne informacje wyłącznie na temat faktycznych cech, pochodzenia, stanu i właściwości produktów. Opis nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, musi być napisany w sposób zrozumiały w języku polskim, zgodnie z zasadami pisowni i ortografii języka polskiego i powinien respektować zasady uczciwej konkurencji. W opisie nie może być przekierowań do stron poza domeną arena.pl. Zgodnie z Polityką usuwania danych i towarów o charakterze bezprawnym produkt, który nie spełnia zawartych w niej wymagań, może zostać usunięty przez Administratora arena.pl. Sprzedający przez wystawienie Towaru oświadcza, że czynność ta nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.
 • Cena - kwota brutto w PLN, za którą Sprzedawca sprzedaje dany produkt. Wartość musi być większa od 0 zł.

W kolejnej zakładce Sprzedający ma możliwość dodania zdjęć oferowanego produktu. Rekomendowany przez nas minimalny rozmiar fotografii to: 500x500 px, maksymalny rozmiar fotografii 800x800 px. W serwisie Sprzedający może dodać pliki o rozszerzeniach: .jpg, .png, .gif. Ilość zdjęć nie jest ograniczona, jednak optymalna ich ilość wynosi 10 szt.

Aby dodać zdjęcie należy kliknąć na obrazek i wybrać z dysku zdjęcie produktu. Aby dodać więcej niż jedno zdjęcie należy kliknąć na szare tło. Należy pamiętać, że zdjęcie musi przedstawić faktyczny oferowany przez Sprzedawcę produkt; zdjęcie musi być zgodne z opisem i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku dodawania do jednego produktu kilku zdjęć, przy jednym ze zdjęć należy wybrać opcję Miniatura - będzie to zdjęcie główne produktu. Wybrane w ten sposób zdjęcie będzie się wyświetlać na liście produktów. W przypadku chęci usunięcia danego zdjęcia należy kliknąć na X znajdujący się na dole zdjęcia.

Aby przejść do kolejnego kroku należy przejść do zakładki Kategorie i wybrać kategorię, do której należy produkt. W przypadku wyboru odpowiedniej Kategorii automatycznie otwiera się następna podkategoria. Im precyzyjniej zdefiniowana zostanie kategoria produktu (przypisując minimalnie do 3 rzędu kategorii), tym łatwiej będzie go znaleźć Kupującym.

W kolejnej zakładce o nazwie Aktywność Sprzedawca ma możliwość na aktywację produktu zaraz po jego dodaniu. Należy pamiętać, że produkt powinien być dostępny (w zakładce Magazyn w polu Ilość musi być wpisana minimum 1 szt. produktu) i musi mieć przypisaną metodę dostawy tak, aby po aktywacji można było go kupić. 

Zakładka o nazwie Magazyn pozwala między innymi na zdefiniowanie dostępności produktów.

Dodatkowo Sprzedawca powinien w tej zakładce określić czas potrzebny na nadanie przesyłki od chwili zakupu towaru oraz wagę produktu [kg]. Tutaj też należy przypisać, co najmniej jeden sposób dostawy.

 • Jeśli nie masz ustawionych sposobów dostawy, możesz najpierw ukończyć proces dodawania produktu, a następnie wprowadzić Sposoby dostawy i przypisać je do produktu na liście. Więcej na temat znajdziesz w dziale Metody Dostawy - temat ten opisany jest w tym artykule, poniżej.

Po uzupełnieniu wszystkich zakładek należy zakończyć proces, klikając na Zapisz dane produktu. Ostatecznie na liście produktów w Panelu Sklepu wyświetli się dodany przez nas produkt.

W przypadku większej ilości produktów na liście można skorzystać z filtrów i wyszukać produkt np. po nazwie, cenie, ilości, czy statusie.

Utworzenie kolejnego produktu dostępne jest za pomocą przycisku Dodaj nowy.

W zakładce Produkty Sprzedawca ma także możliwość zarządzania wszystkimi towarami. Dzięki wyszukiwarce Sprzedający może wybrać konkretną grupę produktów i w prosty sposób aktywować, dezaktywować, wyróżnić ją lub przypisać odpowiednie metody wysyłki. Wystarczy zaznaczyć checkbox przy odpowiednich towarach, przejść na dół strony i wybrać odpowiednią czynność z listy rozwijanej Akcje.

Metody Dostawy

W zakładce Metody dostawy Sprzedawca ma do wyboru trzy opcje: Zarządzaj, Darmowa wysyłka oraz Punkty odbioru. Każdy produkt musi mieć przypisaną, co najmniej jedną metodę dostawy, aby był możliwy do zakupu na stronach arena.pl.

Aby rozpocząć proces definiowania nowej Metody Dostawy należy wybrać Zarządzaj.

W pierwszym kroku definiowania nowego sposobu dostawy należy wybrać jeden z trzech typów dostaw, które wpływają na kształt dalszych kroków konfiguracji: Dostawa na adres kupującego, Paczkomaty oraz Odbiór osobisty.

Dostawa na adres Kupującego to z reguły płatna forma, która powiązana jest z obsługą zewnętrznej firmy dostarczającej przesyłki (np. poczta, usługi kurierskie). Towar wysyłany jest do Kupującego na wskazany przez niego adres podczas finalizacji zamówienia na arena.pl.

Wybierając opcję Dostawa na adres Kupującego należy zdefiniować:

 • nazwę sposobu dostawy - ważne jest, aby nazwa ta jak najbardziej precyzyjnie określała dostawcę, gdyż nazwa ta będzie publiczna na stronach arena.pl;
 • czas dostawy (od - do), np. 1-2, 24-48;
 • wybrać odpowiednią jednostkę czasu dostawy - w jednostkach godzin lub dni;
 • można wprowadzić link do strony, gdzie będzie można sprawdzać status przesyłek;
 • opcjonalnie zaznaczyć checkbox przy opcji Zezwalaj na płatność przy odbiorze - jeśli udostępniasz taką metodę wysyłki.

Następnie należy wybrać przycisk Zapisz, aby przejść do drugiego kroku - dodania Grupy cenowej (żółty przycisk).

W tym kroku Sprzedawca definiuje Grupy cenowe do wprowadzonej wcześniej metody wysyłki. Należy pamiętać, iż każda metoda wysyłki może mieć kilka grup cenowych zależnych od wagi lub gabarytu produktu. Po wybraniu opcji Dodaj nową grupę cenową pojawią się pola do uzupełnienia, takie jak:

 • nazwa - rodzaj gabarytu lub nazwa grupy produktów; nazwa ta nie będzie publiczna na stronach arena.pl;
 • przedział wagowy - “od" to przedział otwarty (czyli zawiera produkty o wadze większej niż wpisana w to pole), a waga "do" to przedział zamknięty (czyli zawierać będzie produkty o wadze mniejszej lub równej wartości wprowadzonej);
 • cena - definiowana dla płatności przez Przelewy24.pl oraz płatności przy odbiorze, jeśli Sprzedawca udostępnia taką opcję;  
 • maksymalną ilość sztuk w przesyłce - dotyczy ilości sztuk tego samego produktu.

Jeśli posiadasz w sklepie produkty bez zdefiniowanej wagi, o wadze równej 0, możesz zaznaczyć opcję Przypisz do produktów o wadze równej 0. Wybranie tej komendy spowoduje, że metody dostawy przypiszą się globalnie (automatycznie) do wszystkich produktów.

Pamiętaj! Po przypisaniu metod dostawy globalnie (automatycznie) do grupy ofert, możesz później - dla wybranych produktów - tylko ręcznie zmienić lub dodać metody dostawy.

Po uzupełnieniu niezbędnych informacji wybierz przycisk Zapisz.

Aby dodać kolejną Grupę cenową należy ponownie wybrać żółty przycisk Dodaj Grupę Cenową.

Odbiór Osobisty

Jeśli Sprzedawca prowadzi sklep stacjonarny lub posiada magazyn i chce zezwolić Kupującym na bezpłatny odbiór zakupionych produktów, może utworzyć metodę wysyłki nazwaną Odbiór Osobisty. Umożliwienie takiej metody odbioru skraca czas realizacji zamówienia i oszczędza Sprzedawcy pracy, np. przy pakowaniu i wysyłaniu towaru.

Jeśli Sprzedawca chce w swoim sklepie udostępnić możliwość odbioru osobistego dla Kupujących, powinien w pierwszej kolejności zdefiniować adres odbioru w zakładce Punkty Odbioru.

Aby tego dokonać należy przejść do zakładki Metody dostawy, a następnie wybrać Punkty odbioru i kliknąć żółty przycisk Dodaj.

W dostępne puste pola należy:

 • wpisać nazwę oraz dokładny adres punktu;
 • zaznaczyć opcję Aktywny, by informacja o adresie była widoczna na stronie Sprzedającego.

Sprzedawca ma możliwość dodania kilku punktów odbioru. Procedura tworzenia kolejnych punktów jest taka sama.

Po wypełnieniu Punktu odbioru można przejść do zdefiniowania metody wysyłki Odbiór osobisty. W tym celu przejdź do zakładki Metody wysyłki, następnie Zarządzaj i wybierz żółty przycisk Dodaj nową metodę wysyłki.

W dostępnym polu:

 • Typ dostawy - wybierz z listy rozwijanej Odbiór osobisty;
 • Nazwa dostawy - wpisz np. Odbiór osobisty, Odbiór w punkcie;
 • Czas dostawy - czas, jaki jest potrzebny na przygotowanie produktu do odbioru;
 • jednostka - opcjonalnie do wyboru dni, bądź godziny.

Następnie należy przejść do dodania Grupy cenowej ustalonej metody wysyłki poprzez kliknięcie w żółty przycisk “Dodaj nową grupę cenową”.

Należy także uzupełnić brakujące informacje, takie jak:

 • nazwa - np. Odbiór własny, odbiór osobisty, odbiór w punkcie (informacja ta jest widoczna wyłącznie dla Sprzedawcy);
 • przedział wagowy - “od" to przedział otwarty (czyli zawiera produkty o wadze większej niż wpisana w to pole), a waga "do" to przedział zamknięty (czyli zawierać będzie produkty o wadze mniejszej lub równej wartości wprowadzonej);
 • cena - definiowana dla płatności przez Przelewy24.pl oraz płatności przy odbiorze, jeśli Sprzedawca udostępnia taką opcję;
 • maksymalną ilość sztuk w przesyłce - dotyczy ilości sztuk tego samego produktu.

Po uzupełnieniu pól kliknij Zapisz.

DARMOWA WYSYŁKA

Każdy Sprzedawca w swoim sklepie na arena.pl może udostępnić Kupującym opcję Darmowej Wysyłki. Darmowa wysyłka jest atrakcyjną i zachęcającą opcją dla Kupującego i obejmuje całą ofertę Sklepu dla wartości zamówienia, które mieści się w zdefiniowanym przez Sprzedawcę zakresie (np. od 150 zł). W tej zakładce Sprzedawca ma możliwość zdefiniowania zakresu ceny, w ramach którego udostępni Kupującemu możliwość skorzystania z opcji darmowej dostawy.

 

Aby udostępnić Kupującym opcję Darmowej Wysyłki należy zalogować się do Panelu Sprzedawcy i wybrać zakładkę DARMOWA WYSYŁKA. Następnie należy uzupełnić wymagane pola:

 • Aktywna darmowa dostawa - zaznacz, aby aktywować usługę, odznaczenie opcji spowoduje wyłączenie funkcji;
 • Od - Do - wybierz zakres wartości zamówienia, dla którego będzie obowiązywała darmowa wysyłka np. od 150 do 100000 zł (pole “Do” jest nieobowiązkowe);
 • Metody dostawy - wybierz z listy wcześniej przez siebie zdefiniowaną metodę wysyłki, do której będzie przypisana promocja, np. Kurier.

Po uzupełnieniu całego formularza wybierz Zapisz. Na karcie Produktu pojawi się informacja o Darmowej Wysyłce.

Aby zakończyć promocję na darmową wysyłkę, należy odznaczyć checkbox Aktywna darmowa dostawa i wybrać przycisk Zapisz. Darmowa Wysyłka zostanie dezaktywowana.

Menadżerowie

Właściciel Sklepu, czyli osoba, której dane Użytkownika w postaci adresu e-mail i hasła były podawane w formularzu rejestracji sklepu, może ustanowić nieograniczoną ilość Managerów Sklepu. Wszyscy Managerowie mają możliwość swobodnego korzystania z całego Panelu Sprzedawcy.

W celu dodania nowego Managera należy wprowadzić adres e-mail osoby, która otrzyma dostęp do Sklepu, a następnie kliknij przycisk Dodaj managera.

Należy pamiętać, że tylko osoby posiadające konto na arena.pl, mają możliwość zostania managerami danego sklepu. Dlatego przyszły Manager Sklepu powinien w pierwszej kolejności założyć konto Użytkownika w serwisie arena.pl.

Ustawienia sklepu

W tej zakładce Sprzedawca ma możliwość dodania informacji o swoim Sklepie oraz pobrania informacji na temat API. Do dyspozycji Sprzedającego są następujące opcje: Informacje dla kupujących, Dane kontaktowe oraz API.

 

 • Informacje dla kupujących

Każdy Sklep musi mieć uzupełnione treści w pięciu sekcjach informacyjnych, w których skład wchodzą: Reklamacja, Odstąpienie od umowy, Zwroty, Gwarancja oraz zakładka O nas. Jest to jeden z warunków koniecznych, do aktywacji Sklepu na arena.pl.

Klienci doceniają dłuższy czas na podjęcie decyzji oraz możliwość darmowego zwrotu. Oferty z korzystnymi warunkami dla kupujących będą dodatkowo promowane na arena.pl.
 
Aby uzupełnić sekcję należy kliknąć Dodaj, następnie wybrać typ sekcji, wpisać treść i kliknąć Zapisz.

Na liście pojawią się wszystkie sekcje, jakie zostały dodane. W przypadku chęci edytowania wybranej sekcji należy wybrać opcję Edycja. Po naniesieniu zmian należy je zapisać.

 

 1. Określ warunki odstąpienia od umowy
 • Należy uzupełnić: ,,Czas na odstąpienie od umowy”, ,,Koszt przesyłki pokrywa”.
 • Dodaj formularz odstąpienia od umowy.
 • Sprawdź  i uzupełnij jeśli to konieczne pole ,,Informacje dodatkowe dotyczące odstąpienia od umowy”.blok_1.jpg
 1.  Określ warunki zwrotu towaru
 • Należy uzupełnić:  Adres do zwrotów: ,,Nazwa firmy”, ,,Ulica i numer”, ,,Kod pocztowy”, ,,Miejscowość”.
 • Dodaj formularz zwrotu.
 • Sprawdź  i uzupełnij jeśli to konieczne pole ,,Informacje dodatkowe dotyczące zwrotów”.blok_2.jpg
 1.  Określ warunki reklamacji
 • Należy uzupełnić: ,,Czas na reklamację z tytułu rękojmi ”, ,,rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców”, Adres do reklamacji: ,,Nazwa firmy”, ,,Ulica i numer”, ,,Kod pocztowy”, ,,Miejscowość”.
 • Sprawdź  i uzupełnij jeśli to konieczne pole ,,Informacje na temat procedury reklamacji”.blok_3.jpg
 1.  Określ warunki gwarancji
 • Sprawdź  i uzupełnij jeśli to konieczne pole ,,Informacje o udzielanej gwarancji na oferowane produkty”.blok_4.jpg
 1.  Kilka słów o sklepie
 • Sprawdź  i uzupełnij jeśli to konieczne pole ,,Dodatkowe informacje na temat Twojej firmy (sekcja "O nas")”.blok_5.jpg

 

Wprowadzane dane powinny być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać zapisów Regulaminu arena.pl.
Te cenne dla Kupujących informacje wyświetlane będą na kartach wszystkich produktów dostępnych w Sklepie na arena.pl oraz w Karcie Sprzedawcy.

 • Dane Kontaktowe 

Zakładka przedstawia wszystkie dane rejestracyjne oraz kontaktowe firmy. Danych rejestrowych nie można edytować w Panelu Sprzedawcy. Zmiana jest możliwa jedynie przez wniosek, który można złożyć przez formularz kontaktowy. Sprzedawca powinien pamiętać o przesłaniu w korespondencji dokumentów potwierdzających zmianę danych, np. aktualnego wyciągu z CEIDG.

 • Logo Sklepu - aby dodać logo swojego Sklepu należy kliknąć na Wybierz Plik i zaznaczyć odpowiedni plik z dysku. Sugerowany rozmiar grafiki to 120px x 120px. Aby zapisać logo należy kliknąć Zapisz Zmiany w lewym dolnym rogu strony;
 • Identyfikator sprzedawcy to indywidualny numer każdego Sprzedawcy w serwisie arena.pl - numer ten jest unikatowy i niezmienny w serwisie;
 • Osoba kontaktowa - jedyne dane, jakie Sprzedawca może edytować, dotyczą imienia, nazwiska oraz telefonu osoby kontaktowej w Sklepie Sprzedawcy (informacja ta przekazywana jest wyłącznie dla Administratora arena.pl i nie jest publiczna na stronach arena.pl);
 • Wystawiam fakturę VAT - jeśli Sprzedawca wystawia fakturę VAT, należy zaznaczyć checkbox przy stosownym oświadczeniu.

Wszelkie zmiany należy zapisać poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz Zmiany w lewym dolnym rogu strony.

 • API

Wchodząc w zakładkę API Sprzedawca ma dostęp do Loginu Sklepu oraz indywidualnego klucza API. Są to dane potrzebne do konfiguracji Sklepu Sprzedawcy na platformie PrestaShop. Więcej informacji na temat API można znaleźć tutaj.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 10