Prawa Kupującego

Prawa Kupującego reguluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Dowiedz się więcej o swoich prawach  na http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/ lub poszukaj odpowiedzi na swoje pytanie, w przygotowanym przez nas FAQ, dostępnym tutaj.