Nie mogłem odebrać zakupionego towaru od kuriera. Czy Sprzedający może żądać ode mnie zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów?

Jeżeli Sprzedający wyśle towar, a Kupujący go nie odbierze, Sprzedający ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej i ewentualnej ponownej przesyłki do Kupującego.

Kupujący może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy np. wtedy, gdy przesyłka została źle zaadresowana.