Dokonałem zwrotu towaru. Czy Sprzedający powinien ponieść koszty przesyłki w razie odstąpienia od umowy?

Nie, koszty transportu przy zwrocie zakupionego towaru ponosi Kupujący, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności. Wyjątek dotyczy rzeczy dostarczonej konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał, nabywanej poza lokalem przedsiębiorcy, czyli np. przez internet. W takim wypadku Sprzedający – jeśli jest przedsiębiorcą jest zobowiązany do odebrania rzeczy od Kupującego będącego konsumentem na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

Należy przy tym pamiętać, że konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedającego do Kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Kupujący wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia towaru.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 7