Sprzedający chce obciążyć mnie dodatkowymi opłatami za towar (dolicza VAT, ubezpieczenie, opłatę za wniesienie itp.)

Sprzedający zobowiązany jest do uzyskania wyraźniej zgody Kupującego za każdą dodatkową płatność związaną z zakupem głównego produktu.

Jeżeli Sprzedający nie otrzymał wyraźnej zgody Kupującego, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Kupujący musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Kupujący ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów, obowiązek uprzedniej i rzetelnej informacji w zakresie wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą i dostawą towaru ciąży na Sprzedającym. Sprzedający jest zobowiązany do podawania cen brutto towarów oferowanych w obrocie z udziałem konsumentów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 12