Złożyłem reklamację za zakupiony produkt, ale jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Ile czasu na rozpatrzenie mojej reklamacji ma Sprzedający?

Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli tego nie uczynił, można przyjąć, że uznał żądania Kupującego za uzasadnione. Termin ten liczony jest od dnia złożenia prawidłowej (kompletnej) reklamacji.

Czas rozpatrywania reklamacji oznacza termin, w którym Sprzedający ma możliwość zapoznania się ze stanowiskiem Kupującego. Termin ten będzie zachowany tylko jeśli przed jego upływem Kupujący otrzyma stanowisko Sprzedającego w sprawie reklamacji.  

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 20