Czekam już bardzo długo na dostarczenie zakupionego towaru. Co zrobić, gdy Sprzedający nie dostarczył produktu w deklarowanym przez siebie terminie?

Jeśli oferta dotyczy towaru konsumpcyjnego, to Sprzedający powinien dostarczyć produkt bezzwłocznie, nie później jednak, niż 30 dni od momentu zawarcia umowy. Jednocześnie dopuszcza się, aby Sprzedający i Kupujący ustalili inny, dłuższy termin dostawy. Takie ustalania muszą być jednak dokonane w chwili dokonania transakcji i nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przez co rozumie się złożenie zamówienia. 

Zawsze warto skontaktować się z Sprzedającym i zorientować się, z czego może wynikać opóźnienie w przesyłce oraz w jaki sposób można ją przyspieszyć. W razie braku kontaktu ze Sprzedającym, należy szczegółowo opisać problem oraz wysłać wiadomość do zespołu arena.pl za pomocą formularza kontaktowego.