Integracja z BaseLinker

Moduł umożliwia pobieranie zamówień  i synchronizację z Arena.pl do managera zamówień BaseLinker.

logo.jpg

 

Integracja wykorzystuje API Arena.pl. Przed skorzystaniem z integracji, należy pobrać login i klucz  API na stronie: https://arena.pl/panel_sprzedawcy/api

 

Integracja z Baselinkerem pozwala na:

  • wystawianie oferty na Arena.pl na podstawie produktów z magazynu sklepu

lub magazynu BaseLinkera,

  • sprawne zarządzanie ofertami Arena.pl,
  • synchronizację stanów w ofertach zgodnie z magazynem,
  • przekazywanie zamówienia z Arena.pl do sklepu internetowego.

 

 

Instrukcja obsługi modułu


Opcje są dostępne z poziomu menu głównego BaseLinkera i widoczne są po uruchomieniu modułu Arena.pl w dziale "Moduły i wtyczki".

baselinker_zam_w.jpg

  1. Aby uruchomić moduł Arena.pl należy przejść do zakładki ,,Moduły i wtyczki”.

Modu_y.jpg

  1. Następnie należy zaznaczyć opcję włączona przy wtyczce Arena.pl – synchronizacja ilości na aukcjach.

wtyczki_w__czone.jpg

3. Aby skonfigurować  Synchronizację ilości na aukcjach ustaw ,,Stan zerowy”, ,,Mniejsza ilość”, ,,Większa ilość”, ,,Dzienny limit kończonych aukcji”, ,,Maksymalna ilość” - moduł aktualizuje ilość dostępną na aukcjach zgodnie ze stanem magazynowym.

synchronizacja_ilo_ci.jpg

  1. Następnie należy dodać dane dotyczące konta arena.pl, z którego będą pobierane zamówienia do managera zamówień BaseLinker. Aby tego dokonać, trzeba kliknąć na Konta Arena.pl > Dodaj nowe konto.

konto_arena.jpg

5. Należy uzupełnić dane sklepu Nazwa konta (dowolna). Login sklepu oraz klucz API, które można pobrać z Panelu sprzedawcy na Arena.pl, zakładki Ustawienia sklepu -> API. https://arena.pl/panel_sprzedawcy/api

login_i_klucz.jpg

6. Przechodzimy do zakładki Statusy zamówień, w której każda zmiana statusów w BaseLinkerze zmieni status zamówienia w serwisie Arena.pl.

statusy_zam_wie_.jpg

7. Od momentu zapisania ustawień konta wraz z wybraną opcją “Tak” przy automatycznym pobieraniu zamówień, wtyczka samoczynnie będzie pobierać zamówienia co 60 minut. W innym wypadku można posłużyć się ręcznym wywołaniem pobierania poprzez naciśnięcie przycisku Pobierz zamówienia. Istnieje możliwość trzykrotnego wywołania pobierania w ciągu jednej godziny.

Pobierz_zam_wienia.jpg

8. Dane dotyczące automatycznych i ręcznych pobrań zamówień można znaleźć w ustawieniach konta, zakładce Log. Wtyczka pobiera zamówienia jednokrotnie z ostatnich 24 godzin.

1.9.jpg

9. Można skonfigurować Ustawienia wystawiania i wybrać ,,Domyślna kategoria”,  ,,Domyślny cennik dostawy”, ,,Domyślny szablon oferty”.

ustawianie_wystawiania.jpg

  1. W zakładce Zamówienia ustawiamy ,,Domyślną stawkę VAT”, ,,Status zamówienia”, ,,Pobieraj zamówienia”, ,,Przekazuj numer nadania”, ,,Przekazuj zamówienie do sklepu”.

Zamówienia pobierane są do systemu, co godzinę i oznaczone są specjalną ikoną w managerze zamówień.

zam_wienia.jpg

 

 Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 11