Dostawa gratis przy płatności BLIKIEM

Obserwuj

REGULAMIN PROMOCJI „Dostawa gratis przy płatności BLIKIEM”

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest Arena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań
 2. Warunki i zasady składania zamówień, zlecania i realizacji płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu internetowym www.arena.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem: https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/205664551-Regulamin-Arena-pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Dostawa gratis przy płatności BLIKIEM” i jest dostępny pod adresem https://pomoc.arena.pl/hc/pl/categories/200436232-Strefa-Kupującego w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności („Promocja”).

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci portalu internetowego www.arena.pl, którzy dokonają zakupów towarów oferowanych na tym portalu w czasie trwania Promocji („Uczestnicy Promocji”) i dokonają zapłaty za towary na portalu arena.pl za pomocą formy płatności BLIK.
 2. W ramach Promocji Organizator będzie nagradzał każdego Uczestnika Promocji realizującego płatność za pomocą mechanizmu Blik darmową dostawą. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci darmowej dostawy jest dokonanie w portalu internetowym pod adresem www.arena.pl zakupu towarów w przedziale cenowym od 1 zł brutto do 1 000 zł brutto.
 3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, każdorazowo otrzymując rabat, aż do wyczerpania się puli dostępnych rabatów, których limit określony został w § 3 pkt. 2 Regulaminu.
 4. Rabat zostanie naliczony wyłącznie po wybraniu BLIKA jako formy płatności za zakupy realizowane w portalu www.arena.pl
 5. W przypadku anulowania przez Uczestnika Promocji zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży rabat zostanie anulowany.
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami na www.arena.pl

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 7.12.2017 do 31.12.2017 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na darmowe dostawy.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 3. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.arena.pl lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za towary oferowane w sklepie internetowym www.arena.pl z wykorzystaniem systemu płatności BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIK. Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listem na adres Organizatora - ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań z dopiskiem „Promocja z BLIK” lub na adres maila pomoc@arena.pl w tytule emaila wpisując „Promocja z BLIK” nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://pomoc.arena.pl/hc/pl/categories/200436232-Strefa-Kupującego.