Jak wystąpić o zwrot prowizji?

Każdy Sprzedawca ma możliwość złożenia wniosku odnośnie zwrotu naliczonej prowizji od zakupionego przez Kupującego przedmiotu.

W tym celu należy zalogować się do Panelu Sprzedawcy i przejść do zakładki Finanse/Rachunek.

Po wybraniu tej opcji zostanie otwarte okno z całym zestawieniem transakcji w serwisie arena.pl 

Aby ubiegać się o zwrot naliczonej prowizji należy wyszukać odpowiedni produkt, a następnie kliknąć niebieski prostokąt Wystąp o zwrot prowizji.

Składając wniosek należy uzasadnić powód odstąpienia od umowy przez Kupującego. Sytuacja odnośnie braku zrealizowania transakcji musi zostać dokładnie opisana w dostępnym oknie.

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy wysłać wniosek za pomocą przycisku Przystąp do procedury zwrotu, a złożony wniosek zostanie rozpatrzony przez zespół arena.pl (przy zgłoszonej prowizji do zwrotu będzie widniał czarny napis "oczekuje na rozpatrzenie").

 

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, wówczas na saldzie rachunku Sprzedawcy pojawi się kwota zaznaczona na zielono. Natomiast przy zgłoszonym wniosku odnośnie zwrotu prowizji pojawi się komunikat "rozpatrzona pozytywnie".

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zaakceptowany przez zespół arena.pl, wówczas przy zgłoszonej prowizji do zwrotu pojawi się czerwony prostokąt z napisem "odrzucona". Po jego kliknięciu na ekranie pojawi się wyjaśnienie, dlaczego zwrot prowizji nie został uznany.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 16